Zederikstraat 2 | 4132 XD | Vianen | 06-50218759

Privacybeleid van Lindenberg Agenturen.

Het privacybeleid van van Lindenberg Agenturen is van toepassing op alle persoonsgegevens die aan van Lindenberg Agenturen worden aangeboden of door haar worden verwerkt.

Om er voor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

U bent  een (potentiële) klant.
Uw gegevens worden door ons verzameld en verwerkt om een (eventuele) overeenkomst te kunnen sluiten of uit te voeren.
Wij gebruiken uw gegevens om offertes te kunnen verwerken, vast te stellen aan welke eisen of wensen een zaak of dienst moet voldoen, zaken te leveren of werkzaamheden te verrichten, om te kunnen factureren en met u te kunnen communiceren over uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

U bent een (potentiële) leverancier of opdrachtnemer
Uw gegevens worden door ons verzameld en verwerkt om een (eventuele) overeenkomst te kunnen sluiten of uit te voeren.
Wij gebruiken uw gegevens om offertes te kunnen verwerken, vast te stellen aan welke eisen of wensen een zaak of dienst moet voldoen, zaken in te kopen of werkzaamheden af te nemen, uw facturen te betalen en met u te kunnen communiceren over uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt kan er mogelijkerwijs geen uitvoering worden gegeven aan de gewenste werkzaamheden of diensten.

Nieuwsbrief
Via een nieuwsbrief per e-mail houden wij u als klant graag op de hoogte. Hiervoor maken we gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens. U kunt te allen tijde aangeven dat u hier geen prijs op stelt of verzoeken om uw gegevens uit ons databestand te verwijderen.

Informatie aan derden
Voor de uitvoering van een (eventuele) overeenkomst is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden (de uitvoerende partij) moeten verstrekken.
Dit zijn bij van Lindenberg Agenturen de volgende partijen:

Canson of Denmark,
Harrestrupvej 3
DK-7500 Holstebro.

Clipper A/S
Nakskovvej 1,
DK-7400 Herning


Portia,
Palmgatan 16,
Se-214 34 Malmö


Bewaartermijn persoonsgegevens
Als u als klant een offerte hebt opgevraagd waaruit geen overeenkomst is voortgekomen zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk op 31 december in het jaar na ons laatste contact uit onze data verwijderen.
Als u een leverancier of opdrachtgever bent en uw offerte niet door ons is aanvaard, zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk op 31 december in het jaar na ons laatste contact uit onze data verwijderen.


Bewaartermijn persoonsgegevens bestaande klant
Uw persoonsgegevens worden voor de duur van zeven jaar na uitvoering van de laatste overeenkomst tussen u en van Lindenberg Agenturen bewaard. Deze periode komt overeen met de door de Belastingdienst gestelde bewaartermijn voor het bewaren van de administratie. Daarna worden uw gegevens uit onze data verwijderd.
Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u geen (potentiële) klant of leverancier bent.
Wij verzamelen en gebruiken met uw instemming de door uw verstrekte persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren voor de overeenkomst tussen u en van Lindenberg Agenturen.
Uw naam, adres en contactgegevens worden in onze data verwerkt.
Als u een relatie van ons bent gebruiken wij uw gegevens om contact op te nemen aangaande doeleinden die in het belang van ons bedrijf zijn.


Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens zoals wij die hebben geregistreerd in te zien. U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) te verwijderen. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.